APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Noordshow mogelijk naar Hardenberg

20 januari 2021 tom 0 Comments

De organisatie van de Dierenparade Noordshow probeert de tentoonstelling vanaf december 2021 onder te brengen in de Evenementenhal in Hardenberg. Dat zegt algemeen secretaris Jaap Solle die tevens meldt dat het grootste kleindieren tentoonstelling van Nederland ook van datum wil veranderen.

De komende editie zou half december op de agenda moeten komen, maar daarvoor moet onder Kleindieren Liefhebbers Nederland nog toestemming geven.

Groot probleem

Voor verschillende organisaties zoals de Oneto in Enschede (eerste weekeinde december) en de Open show in Kampen (half december) zou een verhuizing van de Noordshow op de kalender een groot probleem opleveren.

De tekst die Solle naar buiten bracht:

Het bestuur van de Dierenparade Noordshow heeft het voornemen hun show in 2021 te gaan onderbrengen in de Evenementenhal Hardenberg. De show wordt dan gehouden op 16, 17 en 18 december 2021, behoudens goedkeuring KLN, NBS en Facilitair bureau.

Samen met de leden van de Noordshow en de vele vrijwilligers werd op 6 januari (via ZOOM) al stil gestaan bij een vertrek uit Assen. Het is waarschijnlijk goed u hierbij het volgende mee te geven wat belangrijk was in de besluitvorming:

De eigenaar Libéma van de Expo Hal in Assen heeft het contract opgezegd. Daar kunnen we dus onder deze eigenaar niet meer terecht.

De Expo Hal in Assen staat te koop, maar een koper heeft zich nog niet aangediend en het is ook niet de verwachting dat deze er voor 1 februari 2021 zal zijn. Voor deze datum moet de tentoonstellingsaanvraag bij het FB zijn.

Ook over de wat verdere toekomst van Expo Assen is grote onzekerheid. De Dierenparade Noordshow was het liefst in Assen gebleven, maar die mogelijkheid is er dus niet.

Alternatieve locaties

Na onderzoek in Noord Nederland bleken twee alternatieve locaties geschikt. Het WTC Expo in Leeuwarden en de Evenementenhal Hardenberg. Alle andere mogelijke locaties zijn onderzocht, maar te klein en daardoor ongeschikt bevonden.

Voor beide genoemde locaties is de eerste week van januari onbespreekbaar, omdat beide hallen voor die week al langjarige contracten hebben lopen met andere evenementen.

Beschikbaarheid probleem

Voor de locatie Leeuwarden is alleen medio november een optie. Voor de locatie Hardenberg is alleen de derde week van december een optie. Voor beide locatie geldt dat deze niet op andere momenten beschikbaar zijn.

In het gesprek op 6 januari met de aanwezige leden en vrijwilligers is een overgrote voorkeur uitgesproken voor Hardenberg. Daarbij zijn door hen de meer centrale ligging van Hardenberg en het feit dat Duitsland dichter bij is als voordelen ingebracht. Ook de mogelijkheid voor een samenwerking met de kleindierenverenigingen uit Overijssel en de NOP zijn genoemd.

Bezwaren

Als bezwaar tegen Leeuwarden is ook genoemd dat de Noordshow als bondstentoonstelling in november te vroeg is. Dierenparade Noordshow realiseert zich terdege dat dit gevolgen zal hebben voor sommige andere tentoonstellingsorganisaties in het land.

Als de KLN bondsshow van begin januari verhuist naar half december dan betekent dit wat voor de shows in onder meer Druten, Enschede (Oneto), Kampen, maar ook zeker voor de Dierenparade Noordshow zelf. Het bestuur gaat er vanuit dat niet direct de zelfde aantallen dieren op de show in Hardenberg komen die we in Assen hadden.

Geen andere optie

Er is echter geen andere keus. Stoppen met de Dierenparade Noordshow na 42 edities is in ieder geval voor bestuur, leden en vrijwilligers geen optie. Over deze verandering hebben vertegenwoordigers van diverse shows al een paar keer met elkaar gesproken. Afgelopen donderdag (13-1-2021) was er nog een gezamenlijk overleg. Daarbij waren naast de bonden KLN en NBS ook de betrokken tentoonstellingen aanwezig.

Wie gaat waar naar toe

Binnenkort wordt nog eens gekeken of een verschuiving in de tentoonstellingsagenda mogelijk is. Immers onze showweek in de eerste week van januari komt beschikbaar. De Noordshow stuurt voor 1 februari een aanvraag naar het FB sturen.

Dierenparade Noordshow heeft belang bij een florerende kleindieren organisatie op alle niveaus. We hopen dat er begrip ontstaat voor de gedwongen verhuizing (datum en plaats) en dat we elkaar opzoeken waar nodig, met elkaar overleggen en misschien wel samenwerken. Voor de toekomst zijn we elkaar zeker nodig. Over de verdere uitwerking informeren we u de komende maanden.

#Evenementenhal Hardenberg#Noordshow#Oneto

Previous Post

Next Post