APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Algemene informatie

Contributie: 20 euro per jaar voor senior leden; 7,50 euro per jaar voor jeugdleden.

Vergaderlocatie: wijk- en jeugdcentrum De Trefhoek,  Ootmarsumsestraat 249, 7603 AD Almelo

Tatoëerder konijnen: Harald Asbreuk

Kosten lidmaatschap Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) 2020:
Seniorlid (17 jaar en ouder) 53,50 euro per jaar, Fokkersnummer KLN en abonnement Kleindier Magazine.
Gezinsleden, 18,00 euro per jaar, Fokkersnummer KLN.
Jeugdleden (6 tot en met 16 jaar), 9,50 euro per jaar, Fokkersnummer KLN.

Bedragen zijn gebaseerd op automatische incasso. Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december Bij ingang in de loop van het jaar betaalt een seniorlid met Kleindier Magazine een lager bedrag.
Kosten lidmaatschap Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (NBS) 2020:
Seniorlid, 15,00 euro per jaar, Fokkersnummer NBS.
Jeugdlid (6 tot en met 16 jaar), 7,50 euro, per jaar, Fokkersnummer NBS.
Meer informatie via de website van Kleindier Liefhebbers Nederland.

Doelstelling: APKV Het Oosten wil  het fokken, houden en tentoonstellen van pluimvee, konijnen, sier- en watervogels bevorderen. Dat gebeurt op verschillende manieren zoals het houden van een fokkersdag, clubkampioenschappen, door bijeenkomsten met gastsprekers, vergaderingen en (incidenteel) met uitstapjes naar andere met onze hobby verbonden samenkomsten en tentoonstellingen. Bovendien zijn er hokbezoeken, waarbij we op bezoek gaan bij een andere vereniging.

APKV Het Oosten onderhoudt met verschillende zusterverenigingen uit de regio contact. Met Nut & Genoegen Vriezenveen, De Eendracht Rijssen en ENPKV Hellendoorn/Nijverdal is regelmatig overleg over onder meer gezamenlijke activiteiten. Ook met de verenigingen uit Borne en Hengelo worden banden onderhouden.