APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Meer aandacht voor ontmoeten

2 maart 2020 tom 0 Comments

APKV Het Oosten gaat het komend jaar de zaken anders aanpakken: we gaan minderen vergaderen en besteden meer aandacht aan elkaar ontmoeten op een informele manier. Die ontmoetingen worden gehouden bij leden thuis, zodat we kunnen bijpraten met een hapje en een drankje én kunnen genieten van de dieren van de fokker bij wie de leden te gast zijn. De eerste gezellige middag staat zaterdag 25 april op het programma, thuis bij Harald Asbreuk. De leden krijgen daarvoor een uitnodiging.

De andere data van deze clubmiddagen zijn 27 juni bij Johnny Korte (inclusief BBQ), 29 augustus bij Cor Veenvliet en 3 oktober bij Wouter van der Meer. Iedere bijenkomst begint om 14.00 uur.

Bestuur en leden van APKV Het Oosten denken zo het clubgevoel te versterken. Dat is nodig omdat afgelopen jaar noodgedwongen een streep is gehaald door zowel de Jongdierendag (inclusief clubkampioenschappen) als de feestavond. Voor het laatstgenoemde feest was simpelweg te weinig belangstelling. En voor de Jongdierendag waren te weinig dieren ingeschreven. Er zijn nu contacten gelegd met de clubs uit Hengelo en Borne om te onderzoeken of we de Jongdierendag van APKV Het Oosten kunnen combineren met de Jongdierendag van genoemde clubs. Daarover is tot op heden nog geen uitsluitsel gegeven.

Previous Post

Next Post