APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Bonus door deelname Rabo ClupSupport

14 oktober 2022 tom 0 Comments

APKV Het Oosten kan een bijdrage van 100 euro tegemoet zien. Dat bedrag ontvangt de vereniging door de deelname aan Rabo ClupSupport. Leden van de Rabobank – Noord en West Twente – hebben daarbij gestemd op één van de tientallen verenigingen met een rekening bij de financiële instelling. Iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht, willen we daarvoor heel hartelijk bedanken.

Jongdierendag

APKV Het Oosten heeft aangegeven om het geld te gebruiken bij een activiteit met zustervereniging BPKV uit Borne, namelijk de gezamenlijke jongdierendag. Daar hopen we volgend seizoen weer mee te kunnen beginnen.

Ondersteuning

Met Rabo ClupSupport wil de Rabobank ook ondersteuning op maat aanbieden. Hulp op gebied van verduurzaming, sponsorwerving of zorgdragen voor een veilig clubklimaat. Daarbij wordt samengewerkt met sportkoepel NOC*NSF, verschillende bonden, Kunstbende en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Op de site van de bank vind je over dit onderwerp meer informatie.

Zeldzaam

Voor APKV Het Oosten is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van zeldzame (huis)dierrassen. Verschillende leden van onze vereniging houden, fokken en show soorten die anders wellicht zouden verdwijnen. Dergelijke, vaak oude soorten, horen bij het cultureel-erfgoed van ons land.

#Rabo ClubSupport

Previous Post

Next Post