APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Opnieuw geen Oneto, voor derde jaar op rij

14 oktober 2022 tom 0 Comments

De organisatie van de Oneto kleindierenshow heeft moeten besluiten om in 2022 opnieuw geen show te houden in Enschede. Door de situatie rond de vogelgriep en de daarvoor ingestelde regels zoals vervoersverboden, is het onmogelijk een fysiek evenement te organiseren. Hoenders vormen ook nog eens met afstand de grootste diergroep bij de Oneto.

Als alternatief grijpt de Oneto net als vorig jaar terug op het fenomeen van de digitale keuring. Over de ontstane situatie heeft de secretaris van APKV Het Oosten een brief met tekst en uitleg ontvangen, met het verzoek om de informatie te delen met de leden. APKV Het Oosten is één van de verenigingen die bij de Oneto zijn gesloten.

De tekst van de brief:

‘Sinds het najaar 2021 geldt, vanwege de uitbraak van het hoog pathogene AI (HPAI) virus of
vogelgriep, overheidswege een algeheel tentoonstellingsverbod voor AI-gevoelige dieren.
Dit verbod is tot op heden niet ingetrokken nu vogelgriepuitbraken ook gedurende zomer 2022
plaatsvonden en nog steeds landelijk frequent plaatsvinden.

Sinds vandaag (6 oktober 2022) geldt ook weer een landelijke ophok-/afschermplicht waar wij eerder van vrijgesteld waren.

Tegen deze achtergrond heeft het Onetobestuur besloten om de reguliere Oneto met alle
diergroepen voor het derde jaar af te gelasten.

Het Oneto-bestuur is evenwel momenteel druk bezig met de voorbereidingen om Oneto Digitaal
2022 op te starten voor alle diergroepen. Dit betreft het online inschrijven en betalen en de
verwerking van de opmerkingen van Oneto digitaal 2020. Nieuw is een dierverblijf ontwerpwedstrijd
waarover nadere informatie volgt.

Momenteel loopt een aantal gesprekken over de invulling van het prijzenschema.
Van hoofdsponsor Garvo heeft Oneto de toezegging gekregen dat zij ons ook dit jaar steunen.
Ook de Nederlandse Hoender Club heeft toegezegd haar clubshow bij Oneto digitaal onder te
brengen.
Daarbij zijn wij zeer verheugd over de toezegging van honderdjarige Kleindiervereniging Neede dat
zij op haar Spilbroekshow op 28 – 29 januari 2023 de niet AI-gevoelige diergroepen van Oneto gaat
opnemen.

De diergroep secretarissen zijn momenteel in overleg met keurmeesters als ook de bonden en
verenigingen over hun prijzenschema voor digitale shows. Zodra dit bekend is, wordt het
vraagprogramma Oneto Digitaal 2022 verspreid en de inschrijving geopend.
De uitslag wordt op vrijdag 2 december 2022 bekend gemaakt en wij willen dit op een passende
locatie op vliegveld Twenthe organiseren, samen met de inzenders, aangesloten verenigingen,
vrijwilligers en andere betrokkenen. Op deze wijze kunnen we elkaar ontmoeten rond een Oneto
evenement.
Bij aanvullend nieuws zal dit via www.oneto.nl en Facebook bekend gemaakt worden.

#Oneto kleindierenshow#vogelgriep

Previous Post

Next Post