APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

APKV Het Oosten bestaat 100 jaar

5 maart 2023 tom 0 Comments

APKV Het Oosten is tenminste 100 jaar oud. Honderd én één jaar om precies te zijn, omdat uit archiefstukken en een catalogus uit 1927 blijkt dat APKV al in 1922 een show heeft gehouden. APKV is later met Het Oosten gefuseerd.

Digitale archieven

Archiefonderzoek is lastig voor APKV Het Oosten, omdat we niet meer beschikken over de eerste stukken, die zijn verloren gegaan. Het bestaande archief gaat terug tot de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar de vereniging is vele jaren ouder. We zijn gaan zoeken in de digitale archieven van dag- en weekbladen.

Nadelig saldo

Daaruit kunnen we met zekerheid vaststellen, dat het eeuwfeest formeel in 2022 gevierd had kunnen worden. Zo lezen we in een berichtje in een editie uit 1923 over een ledenvergadering waarin voorzitter Hondebrink het heeft over een nadelig saldo van de tentoonstelling in 1922.

Pagina uit catalogus van een show van APKV uit 1927, met overzicht vanaf 1922 van winnaars wisselbokaal. Foto: Harald Asbreuk

Grenslandshow

Het 100-jarig bestaan kunnen we natuurlijk niet zo maar laten passeren. Een eigen jubileumshow houden zo het mooiste zijn, maar daarvoor ontbreekt het ons aan voldoende mankracht. Daarom gaan we onze leden vragen zoveel mogelijk in te sturen op de Grenslandshow in Vriezenveen, zodat we daar een clubkampioenschap kunnen houden. De Grenslandshow staat altijd begin november op de kalender.

Festiviteiten

Verder wordt gewerkt aan een artikel over 100-jaar APKV Het Oosten voor publicatie in Kleindier Magazine en een Fotoboek.

Andere festiviteiten zijn in april met leden en aanhang een etentje. Daarnaast houden we enkele gezellige bijeenkomsten bij leden thuis:

ZATERDAG 6 mei bij Harald Asbreuk in Nordhoren.

ZATERDAG 8 juli bij Johnny Korte in Almelo.

ZATERDAG 30 sept bij Hans Oldenbroek in Almelo.

De oudste catalogus van APKV, uit 1927 van een show op een locatie waar heden ten dage het Theaterhotel in Almelo is gevestigd. Foto: Harald Asbreuk

#APKV Het Oosten#Eeuwfeest#Grenslandshow

Previous Post

Next Post