APKV Het Oosten

Almelose kleindieren vereniging

Wat gaan we doen in 2024

23 januari 2024 tom 0 Comments

De jaarvergadering van APKV Het Oosten leidde gisteravond tot nieuwe plannen bij de vereniging. De leden besloten om dit jaar naast drie clubbijeenkomsten bij sportfokkers thuis – inclusief barbecue – op vrijdagavond 20 september een Jongdierenkeuring te houden, een zogeheten lekenkeuring met sierduivenkeurmeester Bennie Kleine als speciale gast. Deze activiteit wordt gehouden bij wijkcentrum De Trefhoek in Almelo.

Bij een lekenkeuring is het de bedoeling dat bijvoorbeeld fokkers van konijnen hun licht laten schijnen over de ingezonden sierduiven, terwijl de sierduiven fokkers een oordeel vellen over de aanwezige konijnen.

Minuut stilte

Tijdens de jaarvergadering in De Trefhoek keken de aanwezige fokkers met plezier terug op 2023, waarin het eeuwfeest van APKV Het Oosten centraal stond. Al begon de vergadering met een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Cor Veenvliet. De vriendelijke sierduivenfokker werd met een minuut stilte herdacht. (tekst gaat verder onder de foto).

Stadspenning Almelo. Foto: Tom van den Berg

Viering eeuwfeest

Het 100-jarig bestaan kreeg met name voor de buitenwacht vorm tijdens de inbreng van APKV Het Oosten op de tweejaarlijkse Grenslandshow in Vriezenveen. Op die open tentoonstelling zette de Almelose vereniging onder meer tal van extra prijzen uit. En juist vanwege de viering van het eeuwfeest op de Grenslandshow, besloot de nieuwe Regio Oost haar eerste bondsshow ook in Vriezenveen onder te brengen. APKV Het Oosten ontving tijdens de openingsavond van de Grenslandshow uit handen van locoburgemeester Arjen Maathuis de Stadspenning van de gemeente Almelo. En voorzitter Dirk-Jan Nijkamp van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) bracht eveneens hulde aan APKV Het Oosten met een fraaie glazen plaquette.

Samenwerking

De samenwerking beviel goed, zo was te horen op de jaarvergadering. Daarom is de kans groot dat APKV Het Oosten opnieuw mee wil doen aan de Grenslandshow in 2025. Dan hopelijk ook weer met de aanwezigheid van hoenders en dwerghoenders, die vanwege het risico op de verspreiding van het vogelgriepvirus nog altijd niet aan shows mogen meedoen.

Verder werden het jaarverslag van secretaris Tjamme Kamst en het financiële jaarverslag van penningmeester Tom van den Berg besproken. De leden ontvingen beide verslagen met instemmend applaus.

(Tekst gaat verder onder de foto’s).

Clubkampioenen

Direct na de pauze volgde nog de uitreiking van de gewonnen clubprijzen op de Grenslandshow. Overzicht van die prijzen:

Fraaiste sierduif, doffer: Robin Woudstra met een Hollandse kropper.
Fraaiste sierduif, doffer op één na: Bert Bos met een Raadsheer.
Fraaiste sierduif, doffer op twee na: Hans Oldenbroek met een Midsnavelige Wener tuimelaar.
Fraaiste sierduif, duivin: Mark Jorink met een Oosterse roller.
Fraaiste sierduif, duivin op één na: Robin Woudstra met een Hollandse kropper.
Fraaiste sierduif, duivin op twee na: Bertus Bos met een Raadsheer.

Fraaiste konijn, ram: Tom van den Berg met een Nederlandse Hangoor Dwerg.
Fraaiste konijn, ram op één na: Tom van den Berg met een Nederlandse Hangoor Dwerg.
Fraaiste konijn, voedster: Harald Asbreuk met een Belgische haas.
Fraaiste konijn, voedster op één na: Tom van den Berg met een Nederlandse Hangoor Dwerg.

#APKV Het Oosten#Eeuwfeest#Grenslandshow#jaarprogramma#Jaarvergadering#KLN#Regio Oost

Previous Post

Next Post